03-401 Стикини для солярия с защитой для родинок золото 50пар

Артикул: 03-401
Цена: 56.20
Цвет: https://odiliya.ru/rashodnye_materialy_i_odnorazovaya_produkciya_dlya_salonov_k/kovriki_dlya_solyariya_ochki_stikini/03_401_stikini_dlya_solyariya_s_zashitoy_dlya_rodinok_zoloto.html
Размер: Чистовье

Описание:
Ссылка

03-401 Стикини для солярия с защитой для родинок золото 50пар

https://odiliya.ru/rashodnye_materialy_i_odnorazovaya_produkciya_dlya_salonov_k/kovriki_dlya_solyariya_ochki_stikini/03_401_stikini_dlya_solyariya_s_zashitoy_dlya_rodinok_zoloto.html