88738/4401 Жидкость для снятия лака. Спелая черешня. Для любых типов ногтей. 50мл.

Артикул: 88738/4401
Цена: 11.99
Цвет: https://odiliya.ru/zhidkosti_i_obezzhirivateli/zhidkosti_dlya_snyatiya_laka/887384401_zhidkost_dlya_snyatiya_laka_spelaya_chereshnya_dly.html
Размер: SW

Описание:
Ссылка

88738/4401 Жидкость для снятия лака. Спелая черешня. Для любых типов ногтей. 50мл.

https://odiliya.ru/zhidkosti_i_obezzhirivateli/zhidkosti_dlya_snyatiya_laka/887384401_zhidkost_dlya_snyatiya_laka_spelaya_chereshnya_dly.html