Зинг Ножницы B-Ц-117-S, ZS маникюрные

Зинг Ножницы B-Ц-117-S, ZS маникюрные

http://aromabaza.ru/collection/katalog-1-264d83/product/zing-nozhnitsy-b-ts-117-s-zsp-manikyurnye