Зинг Ножницы B-Ц-131-S, ZS маникюрные

Зинг Ножницы B-Ц-131-S, ZS маникюрные

http://aromabaza.ru/collection/katalog-1-264d83/product/zing-nozhnitsy-b-ts-131-s-zs-manikyurnye