LuxVisage Тушь Smoky eyes Эффект умножения и удлинения

LuxVisage Тушь Smoky eyes Эффект умножения и удлинения

https://aromabaza.ru/collection/katalog-1-c3e490/product/lv-tush-smoky-eyes-effekt-umnozheniya-i-udlinneniya