Костюм НАТО тк.Смесовая цв.Лес

Артикул: https://bvr-ivanovo.ru/catalog/kostyumy_dlya_oxoty_i_rybalki_leto/~kostyum_nato_tksmesovaya_cvles_1744887931
Цена: 1970.00
Размер: 44-46, 170-176;48-50, 170-176;48-50, 182-188;52-54, 170-176;52-54, 182-188;56-58, 170-176;56-58, 182-188;60-62, 170-176;60-62, 182-188;64-66, 182-188

Описание:
Ссылка

Костюм НАТО тк.Смесовая цв.Лес

https://bvr-ivanovo.ru/catalog/kostyumy_dlya_oxoty_i_rybalki_leto/~kostyum_nato_tksmesovaya_cvles_1744887931